Rio Bucovina

VIZIUNE
 
Obiectivul organizatiei noastre este sa ajungem numarul 1 in domeniul productiei, imbutelierii si distributiei apelor minerale naturale si in categoria de apa minerala plata si intre primii jucatori in categoria apelor minerale carbogazoase.
 
Vrem sa devenim un jucator important in piata de bauturi racoritoare si vom fi prezenti numai in acele afaceri in care putem deveni primul sau al doilea jucator ca importanta la nivel national.
 
MISIUNE
 
Satisfactia clientilor nostri este scopul principal al companiei noastre si pentru realizarea acestuia vom investi permanent in cresterea competitivitatii produselor noastre, in dezvoltarea capacitatii de productie si in forta de vanzari si de distributie, vom recruta, motiva si investi in cei mai buni oameni pentru  dezvoltarea lor profesionala si de grup.
 
Ne vom implica in dezvoltarea unor proiecte speciale centrate pe ecologie si protectia mediului inconjurator, astfel incat generatiile viitoare sa traiasca intr-o lume mai curata.
 
VALORI
1. INCREDEREA SI RESPECTUL:
acordam tuturor clientilor, partenerilor de afaceri si angajatilor nostri incredere si respect in egala masura, considerandu-i membrii aceleiasi familii;              
2. PROFESIONALISMUL:
promovam permanent competenta, sprijinim membrii echipei in instruire si perfectionare profesionala continua, credem in evolutia personala si dezvoltarea de  grup;          
3. CREDINTA:
credem si promovam valorile fundamentale ale omenirii, principii care stau la baza educatiei oamenilor, principala resursa a companiei;                  
4. CURAJ:
 de a face fata schimbarilor contemporane, ale mediului, ale tehnologiei;
 
 
POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU SI SIGURANTA ALIMENTULUI
 
 
Politica S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. privind calitatea, mediul si siguranta alimentului este de a produce, imbutelia si comercializa ape minerale, alte ape si bauturi racoritoare nealcoolice, precum si de a comercializaproduse alimentare sigure si alte produse, la un inalt nivel calitativ, in termene cat mai scurte, la un raport optim calitate/pret, in conditiile unui echilibru financiar stabil si cu respectarea legislatiei aplicabile.
 
Sunt convins de faptul ca organizatia depinde de clientii ei si ca, pentru obtinerea unui succes durabil, toti angajatii, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie sa inteleaga, sa satisfaca pe deplin si sa depaseasca necesitatile si asteptarile curente si viitoare ale clientilor, intr-un mediu complex, solicitant si mereu in schimbare.
 
Sunt convins ca pentru conducerea si functionarea cu succes, precum si pentru atingerea obiectivelor, organizatia trebuie coordonata si controlata intr-un mod sistematic si transparent, prin mentinerea si imbunatatirea continua a unui sistem de management integrat calitate, mediu, siguranta alimentului eficace, la nivelul standardelor internationale, si prin satisfacerea, in mod echilibrat si pe termen lung, a necesitatilor si asteptarilor tuturor partilor interesate.
 
Impreuna cu directorii, in calitate de lideri ai organizatiei, definesc unitatea dintre scopul si orientarea organizatiei prin stabilirea clara a misiunii, viziunii si valorilor, cu obiective si tinte realiste, implementarea de strategii pentru realizarea acestora si mentinerea unui mediu intern in care personalul sa fie pe deplin implicat in realizarea obiectivelor.
 
Consider ca personalul de la toate nivelurile constituie esenta organizatiei si ca toate abilitatile acestuia trebuie utilizate in beneficiul organizatiei. In acest sens, cultiv increderea, asigur resursele, libertatea si motivarea de a actiona cu responsabilitate si raspundere, promovez o comunicare deschisa si onesta si sunt preocupat de educarea, instruirea si indrumarea angajatilor. 
 
Ma angajez pentru:

- conformarea cu cerintele legale de mediu si alte cerinte aplicabile, la care organizatia subscrie, referitoare la aspectele sale de mediu, cu cerintele legale si reglementate aplicabile referitoare la siguranta alimentului, precum si cu cerintele clientilor si consumatorilor, acceptate de comun acord;
- prevenirea poluarii sub orice forma de manifestare, acordand prioritate prevenirii poluarii la sursele sale, prin: mentinerea in parametrii optimi de functionare ai echipamentelor de productie si mijloacelor de transport, inlocuirea de materiale, modificari ale proceselor, produselor sau tehnologiilor, utilizarea eficienta a energiei si a resurselor materiale, refolosirea interna sau reciclarea materialelor in procese sau utilitati, transferul materialelor in exterior pentru refolosire sau reciclare, eliminarea controlata, acolo unde este posibil, a deseurilor;
- obtinerea unei imbunatatiri continue prin dezvoltarea procedurilor de evaluare a performantelor de mediu si a indicatorilor asociati;
- diminuarea oricaror impacturi semnificative asupra mediului, ale unor noi activitati prin utilizarea procedurilor de management de mediu integrat si planificare;
- asigurarea ca pericolele pentru siguranta alimentului legate de produsele realizate si comercializate sunt identificate, analizate, controlate si eliminate;
- proiectarea produselor si serviciilor tinand cont de aspectele de mediu si de siguranta alimentului;
- stabilirea unui exemplu de leadership in domeniul managementului de mediu si sigurantei alimentului. 

Imi asum raspunderea ca politica referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentului este compatibila cu celelalte politici ale organizatiei, este adusa la cunostinta tuturor partilor  interesate, inteleasa, implementata si mentinuta la toate nivelurile, prin activitati de instruire a personalului si prin analiza, periodica si ori de cate ori este necesar, a sistemului de management integrat.
 
Ma angajez sa indeplinesc politica si sa asigur resurse suficiente (financiare, materiale si umane) si un cadru de munca adecvat stabilirii, controlarii efective si realizarii obiectivelor organizatiei.
 
 
 
ADMINISTRATOR
15.01.2015